Priser Gamla kattpensionatet

Från 1/3-14/8 2017  gäller följande priser, (mat ingår i samtliga priser):

1 katt      660:-/vecka   därefter 100:-/dag

2 katter   860:-/vecka   därefter 120:-/dag

3 katter   970:-/vecka   därefter 140:-/dag

 

Vid kortare vistelse än en vecka:

1 katt         130:-/påbörjat dygn

2 katter      180:-/påbörjat dygn

3 katter      220:-/påbörjat dygn

 

Inget avdrag för medhavd egen mat.

 

Kloklippning katt 100 kr.

 

Efter högsäsongen, med början den 14/8-2017 kommer priserna att justeras för att vi ska kunna ha samma priser i alla katthus, det blir svårt rent praktiskt att ha olika priser, så vi gör en sänkning av priset i "nya" katthuset och en höjning i "gamla" katthuset. De som redan innan detta beslut har bokat en plats får givetvis det pris som var vid bokningsdagen.

 

Priser f.o.m 14/8-2017

En katt 140:-/påbörjat dygn (mat ingår)

Två katter 190:-/påbörjat dygn (mat ingår)