Dressyrstaket

Dressyrstaket helt i trä, vitmålade.

 

20mX40m h35cm

Pris 12000 kr.

 

20mX60m h35cm

Pris 14000 kr.

 

INFO

1. Allmänna bestämmelser för dressyrtävling

Tävlingsbana
Med tävlingsbana menas det inhägnade, eller på annat sätt markerade, område
inom vilket tävling äger rum.
Dressyrbanan mäts vid marken mellan staketens/väggarnas innersidor. När dressyrbanans
begränsningslinjer utgörs av staket skall detta vara sammanhängande,
ljust och ca 30 cm högt. Staketdelen vid A, eller av arrangören annan bestämd plats,
skall vara lätt att flytta och tillräckligt bred för att underlätta in- och utsläpp av ekipagen.
Staketet skall vara konstruerat så att hästarnas hovar ej kan fastna.

Svenska Ridsportförbundet

 

Tillverkas på beställning.

0735690910
Henrik@stallohlen.se

Du kan beställa för leverans

Dressyrstaket i Gyttorps nya ridhus

Dressyrstaket 3 meter

Dressyrstaket 3 meter

Dressyrstaket 3 meter

Dressyrstaket 2 meter

Dressyrstaket 2 meter