Infångare 2

2 st Infångare 1.80 m

En lätt och smidig konstruktion av infångare som kan kompletteras med skenor och bli ett infångarstöd.

 

Pris 775 kr.

Par 1500 kr.